Alpakka

Alpakkaen er i slekt med lamaen og kamelen, og finnes primært i Sør-Amerika; Peru, Chile og Argentina.
Alpakkaen er oppdrettet for ullen og et dyr gir 3 -5 kilo i året.
Alpakkaen blir normalt 15-25 år gamle og veier mellom 50 og 70 kilo. De har en gjennomsnitt høyde på 1,5 meter.
Alpakkaen er regnet som husdyr og kan føde ca. 14 avkom i løpet av hele livet.
Kalven dier moren ca. 5 - 6 måneder.
Alpakkaen må holdes ute, og i likhet med lamaen spytter den!